Į viršų

Savivalda

Progimnazijos taryba. Mokinių taryba. Darbuotojų savivaldos taryba

 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivalda

Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba

Atnaujinta 2019-09-02

Progimnazijos taryba

Aukščiausia mokyklos institucija, atstovaujanti mokiniams, tėvams ir mokytojams.

Veikla:

 • svarstoma ir pritariama progimnazijos veiklos planams, progimnazijos mokytojų
 • atestacijos programoms, ugdymo planams;
 • patvirtinamas progimnazijos aprūpinimo reikiamų vadovėlių sąrašas;
 • pritariama 2% nuo pajamų mokesčių gautų lėšų panaudojimo planui;
 • inicijuojami ir svarstomi klausimai, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Progimnazijos taryba 2019–2020 metai

 • Paliackienė Dalia, mokytoja, tarybos pirmininkė,
 • Baliuckienė Jolita, pirmininkės pavaduotoja,
 • Armanavičienė Birutė, mokytoja, tarybos sekretorė,
 • Mieldažienė Grasilda, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Sivolovienė Akvilė, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Stundienė Sandra, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Vyšniauskas Raimondas, mokinių tėvų atstovas, narys,
 • Marazienė Rūta, mokytoja, narė,
 • Stanišauskienė Vida, mokytoja, narė,
 • Butienė Sabina, mokytoja, narė,
 • Tarnauskaitė Laura, 7c kl., mokinė, narė,
 • Andriuškevičius Ignas, 7d kl., mokinys, narys,
 • Virbickas Matas, 7d kl., mokinys, narys,
 • Sindaraitė Augustė, 6a kl., mokinė, narė,
 • Irician Giedrė, mokinių tėvų atstovė, stebėtoja,
 • Kirklienė Gitana, mokinių tėvų atstovė, stebėtoja,
 • Ūdra Laimonas, mokinių tėvų atstovas, stebėtojas

Mokinių taryba

Mokinių taryba

Aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams.

Veikla:

 • inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarsto mokinių elgesio, lankomumo, pagalbos mokiniams teikimo klausimus.

Mokinių taryba 2019–2020 metai

 • Vaiva Kairytė, 8e kl., pirmininkė;
 • Augustė Sindaraitė, 6a kl pavaduotoja;
 • Laura Tarnauskaitė, 7c kl., sekretorė;
 • Robertas Juknevičius, 6a kl., narys;
 • Miglė Aleksėjūnaitė, 8c kl., narė;
 • Deimantė Kilkytė, 8c kl., narė;
 • Paulina Pilsuckytė, 5e kl., narė;
 • Adrija Vilkauskaitė, 5e kl., narė;
 • Dovydas Gavienas, 5e kl., narys;
 • Goda Andrušaitytė, 5b kl., narė;
 • Emilija Kupstaitė, 5c kl., narė;
 • Ignas Andriuškevičius, 7d kl., narys;
 • Kamilė Sabalinskaitė, 7e kl., narė;
 • Gailė Surgėlaitė, 6b kl., narė;
 • Paulina Maročkaitė, 6e kl., narė;
 • Gabija Šmitaitė, 8c kl., narė;
 • Jokūbas Ūdra, 6c kl., narys.

Mokinių taryba

Atnaujinta 2019-09-02

Darbuotojų savivaldos taryba

Darbuotojų savivaldos taryba

Atnaujinta 2019-09-02

Darbuotojų savivaldos taryba

Sutelkia mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, skatina darbuotojus aktyviam bendruomenės gyvenimui.

Veikla:

 • organizuoja tradicinius -Mokytojų dienos, Kalėdinius, mokslo metų užbaigimo -renginius, ekskursijas, susitikimus su įžymiais žmonėmis
 • prisideda organizuojant mokyklos renginius,
 • teikia paramą mirus bendruomenės šeimos nariui,
 • sveikina darbuotojus jubiliejaus, vestuvių, gimus vaikui proga, - pasveikina naujus ir atsisveikina su išeinančiais iš kolektyvo nariais.

Darbuotojų savivaldos taryba 2019–2020 metai

 • Simona Kupstaitė - pirmininkė
 • Vita Barauskienė - sekretorė
 • Inga Butkevičienė - atsakinga už finansus
 • Jelena Elijošienė - narė
 • Dovilė Dunauskaitė - narė

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2020-09-10

KTIP © 2019     Visos teisės saugomos