Į viršų

Savivalda

Progimnazijos taryba. Mokinių taryba. Darbuotojų savivaldos taryba

 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivalda

Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba

Naujinta:
2020-09-02

Progimnazijos taryba

Aukščiausia mokyklos institucija, atstovaujanti mokiniams, tėvams ir mokytojams.

Veikla:

 • svarstoma ir pritariama progimnazijos veiklos planams, progimnazijos mokytojų atestacijos programoms, ugdymo planams;
 • patvirtinamas progimnazijos aprūpinimo reikiamų vadovėlių sąrašas;
 • pritariama 2% nuo pajamų mokesčių gautų lėšų panaudojimo planui;
 • inicijuojami ir svarstomi klausimai, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Progimnazijos taryba 2021–2022 metai

 • Marcinkevičienė Reda, mokytoja, tarybos pirmininkė,
 • Vyšniauskas Raimondas, pirmininkės pavaduotojas,
 • Voverienė Alija, mokytoja, tarybos sekretorė,
 • Aranauskas Narijus, mokinių tėvų atstovas, narys,
 • Baškienė Renata, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Stundienė Sandra, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Serčenka Marius, mokinių tėvų atstovas, narys,
 • Alenskaitė Rasa, mokytoja, narė,
 • Eviltienė Daiva, mokytoja, narė,
 • Račiauskas Rimantas, mokytojas, narys,
 • Andriušaitytė Goda, 6c kl., mokinė, narė,
 • Jakubavičiūtė Luka, 5e kl., mokinė, narė,
 • Kudarayskaitė Adelė, 7b kl., mokinė, narė,
 • Kupstaitė Emilija, 6c kl., mokinė, narė,
 • Petniūnaitė Greta, 5c kl., mokinė, narė,

Mokinių taryba

Mokinių taryba

Aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams.

Veikla:

 • inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarsto mokinių elgesio, lankomumo, pagalbos mokiniams teikimo klausimus.

Mokinių taryba 2021–2022 metai

 • Augustė Sindaraitė, 8a kl., pirmininkė;
 • Adelė Kudarauskaitė, 8b kl., pavaduotoja;
 • Gailė Surgėlaitė, 8b kl., sekretorė;
 • Robertas Juknevičius, 8a kl., narys;
 • Paulina Pilsuckytė, 7e kl., narė;
 • Adrija Vilkauskaitė, 7e kl., narė;
 • Dovydas Gavienas, 7e kl., narys;
 • Goda Andrušaitytė, 7b kl., narė;
 • Emilija Kupstaitė, 7c kl., narė;
 • Simonas Davidonis, 6a kl., narys;
 • Kristupas Aranauskas, 6b kl., narys;
 • Jokūbas Mogenis, 6d kl., narys;
 • Lukas Jakubavičius, 6e kl., narys;
 • Greta Petniūnaitė, 6c kl., narė;
 • Jokūbas Sruogis, 5b kl., narys;
 • Saulė Ruzgytė, 5 c kl., narė;
 • Patricija Žvinytė, 5 d kl., narė;
 • Miglė Backūnaitė, 5 e kl., narė;
 • Gustė Sezonova, 5 f kl., narė;
 • Viltė Mickevičiūtė, 7 e kl., narė;
 • Kotryna Žaltauskaitė, 5 a kl., narė.

Mokinių taryba

Naujinta:
2020-09-02

Darbuotojų savivaldos taryba

Darbuotojų savivaldos taryba

Naujinta:
2020-09-02

Darbuotojų savivaldos taryba

Sutelkia mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, skatina darbuotojus aktyviam bendruomenės gyvenimui.

Veikla:

 • organizuoja tradicinius -Mokytojų dienos, Kalėdinius, mokslo metų užbaigimo -renginius, ekskursijas, susitikimus su įžymiais žmonėmis
 • prisideda organizuojant mokyklos renginius,
 • teikia paramą mirus bendruomenės šeimos nariui,
 • sveikina darbuotojus jubiliejaus, vestuvių, gimus vaikui proga, - pasveikina naujus ir atsisveikina su išeinančiais iš kolektyvo nariais.

Darbuotojų savivaldos taryba 2021–2022 metai

 • Simona Kupstaitė - pirmininkė
 • Vita Barauskienė - sekretorė
 • Vilius Tarasevičius - atsakingas už finansus
 • Loreta Bulotienė – narė
 • Gražina Kazlauskienė – narė

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2022-06-08

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos