Į viršų

Savivalda

Progimnazijos taryba. Mokinių taryba. Darbuotojų savivaldos taryba

 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivalda

Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba

Naujinta:
2023-02-02

Progimnazijos taryba

Aukščiausia mokyklos institucija, atstovaujanti mokiniams, tėvams ir mokytojams.

Veikla:

 • svarstoma ir pritariama progimnazijos veiklos planams, progimnazijos mokytojų atestacijos programoms, ugdymo planams;
 • patvirtinamas progimnazijos aprūpinimo reikiamų vadovėlių sąrašas;
 • pritariama 2% nuo pajamų mokesčių gautų lėšų panaudojimo planui;
 • inicijuojami ir svarstomi klausimai, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Progimnazijos taryba 2023–2024 metai

 • Bulotienė Loreta, mokytoja, tarybos pirmininkė,
 • Vyšniauskas Raimondas, mokinių tėvų atstovas, pavaduotojas,
 • Miseckienė Rasa, mokytoja, sekretorė,
 • Aranauskas Narijus, mokinių tėvų atstovas, narys,
 • Radzevičienė Lina, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Steponavičienė Asta, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Kivarė Milda, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Buivydienė Živilė, mokytoja, narė,
 • Pečiulienė Jūratė, mokytoja, narė,
 • Vidmantienė Erika, mokytoja, narė,
 • Džiaugytė Gintarė, 7b kl., mokinė, narė,
 • Kepežinskaitė Gabija, 6b kl., mokinė, narė,
 • Mogenytė Mingailė, 6e kl., mokinė, narė,
 • Šulga Benas, 7c kl., mokinys, narys,
 • Galvelytė Auksė, 6b kl., mokinė, narė.

Mokinių taryba

Mokinių taryba

Aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams.

Veikla:

 • inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarsto mokinių elgesio, lankomumo, pagalbos mokiniams teikimo klausimus.

Mokinių taryba 2022–2023 metai

 • Greta Petniūnaitė, pirmininkė, 7 c kl.;
 • Emilija Kupstaitė, pirmininkės pavaduotoja, 8 c kl
 • Paulina Pilsudskytė, 8e kl., narė;
 • Adrija Vilkauskaitė, 8e kl., narė;
 • Viltė Mickevičiūtė, 8e kl., narys;
 • Goda Andrušaitytė, 8b kl., narė;
 • Airida Mačiukūnaitė, 8 d kl., narė;
 • Kristupas Aranauskas, 7b kl., narys;
 • Mėja Kochanauskaitė, 7c kl., narė;
 • Jokūbas Sruogis, 6b kl., narys;
 • Saulė Ruzgytė, 6c kl., narė;
 • Miglė Backūnaitė, 6e kl., narė;
 • Kotryna Kairytė, 6 a kl., narė;
 • Elzė Daugėlaitė, 5 b kl., narė;
 • Kajus Kašėta, 7 a kl., narys.

Mokinių taryba

Naujinta:
2023-02-02

Darbuotojų savivaldos taryba

Darbuotojų savivaldos taryba

Naujinta:
2023-02-02

Darbuotojų savivaldos taryba

Sutelkia mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, skatina darbuotojus aktyviam bendruomenės gyvenimui.

Veikla:

 • organizuoja tradicinius -Mokytojų dienos, Kalėdinius, mokslo metų užbaigimo -renginius, ekskursijas, susitikimus su įžymiais žmonėmis
 • prisideda organizuojant mokyklos renginius,
 • teikia paramą mirus bendruomenės šeimos nariui,
 • sveikina darbuotojus jubiliejaus, vestuvių, gimus vaikui proga, - pasveikina naujus ir atsisveikina su išeinančiais iš kolektyvo nariais.

Darbuotojų savivaldos taryba 2023–2024 metai

 • Simona Kupstaitė, mokytoja, pirmininkė;
 • Sigita Narusevičienė, mokytoja, sekretorė;
 • Rasa Alenskaitė, mokytoja, atsakinga už finansus;
 • Rasa Levišauskienė, mokytoja, narė;
 • Vilius Tarasevičius, mokytojas, narys.

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos