Į viršų

Progimnazijos vadovai

Vadovavimas ir mokymasis yra neatsiejami vienas nuo kito.

John F. Kennedy

 • Struktūra ir kontaktai
 • Progimnazijos vadovai
person_Dir_Alubauskas.jpg

Sigitas Alubauskas
direktorius

I vadybinė kategorija, fizikos ir vokiečių kalbos mokytojas, 36 pedagoginio darbo metai.

Veiklos sritys: 

 • progimnazijos valdymas,
 • veiklos planavimas ir organizavimas,
 • kontrolė,
 • ryšiai.
Priėmimo laikas: I-V 9:00-11:00, 15:00-16:00  Darbo kabinetas: 102  Tel.: 8 37 360245

Gyvenimo aprašymas (pdf)

person_Pav_Mozuriene.jpg

Ilona Mozūrienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybos kvalifikacinė kategorija, kūno kultūros mokytoja metodininkė, 23 pedagoginio darbo metai.

Veiklos sritys: 

 • priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimas,
 • neformaliojo švietimo organizavimas,
 • progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas,
 • Metodinės tarybos veiklos kuravimas,
 • formaliojo ir neformaliojo švietimo tvarkaraščių sudarymas.
Priėmimo laikas: I-V 9:00-11:00, 15:00-16:00  Darbo kabinetas: 319  Tel.: 8 37 238690

Gyvenimo aprašymas (pdf)

person_Pav_Kondrotiene.jpg

Indrė Kondrotienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spec. pedagogė – logopedė metodininkė, 20 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: 

 • Vaiko gerovės komisijos veiklos koordinavimas,
 • mokinių tarybos veiklos,
 • masinių progimnazijos renginių organizavimas,
 • progimnazijos tarptautinių projektų koordinavimas,
 • mokinių apskaitos ir registro tvarkymas.
Priėmimo laikas: I-V 9:00-11:00, 15:00-16:00  Darbo kabinetas: 307  Tel.: 8 37 360245

Gyvenimo aprašymas (pdf)

person_Pav_Surgeliene.jpg

Jurgita Surgėlienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyresnioji spec. pedagogė – logopedė, 17 pedagoginio darbo metų.

Veiklos sritys: 

 • pagrindinio ugdymo programos I dalies (5-8 kl.) įgyvendinimas,
 • ugdymo plano rengimas,
 • ugdymo karjerai, antikorupcinės, prevencinių programų įgyvendinimas,
 • pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimo organizavimas.
Priėmimo laikas: I-V 9:00-11:00, 15:00-16:00  Darbo kabinetas: 103  Tel.: 8 37 360245

Gyvenimo aprašymas (pdf)

person_Pav_Zaveckas.jpg

Egidijus Zaveckas
direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Veiklos sritis: 

 • progimnazijos ūkinė veikla.
Priėmimo laikas: I-V 9:00-11:00, 15:00-16:00  Darbo kabinetas: 121  Tel.: 8 37 239888

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos