Į viršų

Pedagogai

Naujinta
2021-09-02
Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kategorija
1 Alenskaitė Rasa  Lietuvių kalba Vyr. mokytoja
2 Alminienė Gabija Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
3 Armanavičienė Birutė  Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
4 Barauskienė Vita Rusų kalba Vyr. mokytoja
5 Bazeikina Tatjana  Rusų kalba Mokytoja metodininkė
6 Bernotaitienė Jolanta Muzika Mokytoja ekspertė
7 Bielskienė Birutė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
8 Bitkevičienė Eugenija Technologijos Mokytoja metodininkė
9 Blaževičienė Vitalija Priešmokyklinis ugdymas Vyr. mokytoja
10 Buivydienė Živilė  Anglų kalba, vokiečių kalba Vyr. mokytoja
11 Bulotienė Loreta  Lietuvių kalba Mokytoja ekspertė
12 Butienė Sabina  Matematika Mokytoja metodininkė
13 Čiegienė Birutė  Istorija Mokytoja ekspertė
14 Elijošienė Jelena Anglų kalba Mokytoja metodininkė
15 Eviltienė Daiva  Matematika  Vyr. mokytoja
16 Gogelienė Edita Choreografija Vyr. mokytoja
17 Grigienė Rytė Pradinis ugdymas Mokytoja
18 Gulbinas Vitas Technologijos  Vyr. mokytojas
19 Jakienė Skaistė Biologija, gamta ir žmogus,
žmogaus sauga
Mokytoja metodininkė
20 Karkauskienė Jurgita  Anglų kalba, istorija Vyr. mokytoja, mokytoja
metodininkė 
21 Kašėtienė Jolita  Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
22 Karčauskienė Kristina Matematika, chemija Mokytoja
23 Kazlauskienė Gražina Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
24 Kėdžiuvienė Jurgita Chemija Mokytoja metodininkė
25 Krištolaitytė Iveta Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
26 Kudžmaitienė Dalia Neringa  Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
27 Kundrotienė Rasa  Muzika Vyr. mokytoja
28 Kupstaitė Simona  Anglų kalba Vyr. mokytoja
29 Kviklienė Aurelija  Dorinis ugdymas Vyr. mokytoja
30 Lanskoronskis Arturas  Dorinis ugdymas, dailė Mokytojas metodininkas
31 Lekauskienė Regina  Technologijos Mokytoja metodininkė
32 Levišauskienė Rasa  Dailė, technologijos Mokytoja metodininkė
33 Lukoševičienė Adelė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
34 Marcinkevičienė Reda  Anglų kalba Vyr. mokytoja
35 Mingailienė Rūta Anglų kalba Vyr. mokytoja
36 Miseckienė Rasa  Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
37 Mykolaitienė Lina Choreografija Mokytoja
38 Mogenienė Zita Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
39 Narusevičienė Sigita Anglų kalba Vyr. mokytoja 
40 Paliackienė Dalia  Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
41 Papinigis Evaldas Technologijos  Mokytojas 
42 Pečiulienė Jūratė Anglų kalba Vyr. mokytoja
43 Piekienė Edita  Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė
44 Račiauskas Rimantas Informacinės technologijos Mokytojas ekspertas
45 Raškauskienė Valentina  Fizinis ugdymas Vyr. mokytoja
46 Romeikienė Kristina Pradinis ugdymas Mokytoja 
47 Saldaitė-Džiaugienė Edita  Fizinis ugdymas Vyr. mokytoja
48 Stanišauskienė Vida  Matematika Mokytoja metodininkė
49 Svirskienė Vanda  Fizika Mokytoja metodininkė
50 Šablinskienė Irena Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
51 Špokienė Emilija  Anglų kalba Mokytoja metodininkė
52 Tarasevičius Vilius Fizinis ugdymas, geografija Mokytojas 
53 Trotienė Loreta Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja
54 Venzlauskienė Kristina Anglų kalba, žmogaus sauga Mokytoja
55 Vidmantienė Erika  Dorinis ugdymas Vyr. mokytoja 
56 Vilkienė Jurgita  Geografija Vyr. mokytoja
57 Virbalienė Evelina Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
58 Voinovienė Dalia  Pradinis ugdymas Mokytoja
59 Voverienė Alija  Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
60 Zubkienė Danguolė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
61 Želvienė Vilija  Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
62 Žemeckaitė Roksana Muzika Mokytoja
63 Žitkus Valdas  Informacinės technologijos Mokytojas metodininkas

 

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2022-06-08

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos