Į viršų

Pedagogai

Naujinta
2022-11-08

Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kategorija
1.   Rasa Alenskaitė Lietuvių kalba Vyr. mokytoja
2.   Birutė Armanavičienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
3.   Vita Barauskienė Rusų kalba Vyr. mokytoja
4.   Tatjana Bazeikina Rusų kalba Mokytoja metodininkė
5.   Jolanta Bernotaitienė  Muzika Mokytoja ekspertė
6.   Zita Bernotė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
7.   Birutė Bielskienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
8.   Eugenija Bitkevičienė Technologijos Mokytoja metodininkė
9.   Živilė Buivydienė Anglų kalba, vokiečių kalba Vyr. mokytoja
10.   Loreta Bulotienė Lietuvių kalba Mokytoja ekspertė
11.   Sabina Butienė Matematika Mokytoja metodininkė
12.   Birutė Čiegienė Istorija Mokytoja ekspertė
13.   Ineta Čiužienė Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
14.   Dovilė Dunauskaitė Biologija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga Mokytoja
15.   Jelena Elijošienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
16.   Daiva Eviltienė Matematika  Vyr. mokytoja
17.   Edita Gogelienė Choreografija Vyr. mokytoja
18.   Rytė Grigienė Pradinis ugdymas Mokytoja
19.   Vitas Gulbinas Technologijos  Vyr. mokytojas
20.   Skaistė Jakienė Biologija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga Mokytoja metodininkė
21.   Robertas Jundulas Matematika Mokytojas
22.   Kristina Karčauskienė Matematika, chemija Mokytoja
23.   Jurgita Karkauskienė Anglų kalba, istorija Mokytoja metodininkė
24.   Jolita Kašėtienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
25.   Gražina Kazlauskienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
26.   Jurgita Kėdžiuvienė Chemija Mokytoja metodininkė
27.   Iveta Krištolaitytė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
28.   Dalia Neringa Kudžmaitienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
29.   Rasa Kundrotienė Muzika Vyr. mokytoja
30.   Simona Kupstaitė Anglų kalba Vyr. mokytoja
31.   Aidas Kuzminskas Fizinis ugdymas Mokytojas
32.   Aurelija Kviklienė Dorinis ugdymas Vyr. mokytoja
33.   Artūras Lanskoronskis Dorinis ugdymas, dailė Mokytojas metodininkas
34.   Regina Lekauskienė Technologijos Mokytoja metodininkė
35.   Rasa Levišauskienė Dailė, technologijos Mokytoja metodininkė
36.   Adelė Lukoševičienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
37.   Reda Marcinkevičienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
38.   Norbertas Mickūnas Muzika Mokytojas
39.   Rūta Mingailienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
40.   Rasa Miseckienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
41.   Lina Mykolaitienė Choreografija Mokytoja
42.   Zita Mogenienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
43.   Sigita Narusevičienė Anglų kalba Vyr. mokytoja 
44.   Dalia Paliackienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
45.   Evaldas Papinigis Technologijos  Mokytojas 
46.   Jūratė Pečiulienė  Anglų kalba Vyr. mokytoja
47.   Edita Piekienė Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė
49. Rimantas Račiauskas Informacinės technologijos Mokytojas ekspertas
48.   Valentina Raškauskienė Fizinis ugdymas Vyr. mokytoja
49.   Kristina Romeikienė Pradinis ugdymas Mokytoja
50.   Edita Saldaitė-Džiaugienė Fizinis ugdymas Vyr. mokytoja
51.   Vida Stanišauskienė Matematika Mokytoja metodininkė
52.   Vanda Svirskienė Fizika Mokytoja metodininkė
53.   Irena Šablinskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
54.   Emilija Špokienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
55.   Vilius Tarasevičius Fizinis ugdymas, geografija Mokytojas 
56.   Loreta Trotienė Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja
57.   Kristina Venzlauskienė  Anglų kalba, žmogaus sauga Mokytoja
58.   Erika Vidmantienė Dorinis ugdymas Vyr. mokytoja 
59.   Jurgita Vilkienė-Cybrenkovienė Geografija Vyr. mokytoja
60.   Evelina Virbalienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
61.   Dalia Voinovienė Pradinis ugdymas Mokytoja
62.   Alija Voverienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
63.   Danguolė Zubkienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
64.   Vilija Želvienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
66.  Valdas Žitkus Informacinės technologijos Mokytojas metodininkas

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2022-12-01

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos