Į viršų

Pagalba bendruomenei

Pagalba vienam žmogui gal ir nepakeis viso pasaulio,
tačiau pakeis to žmogaus pasaulį.

Naujinta:
2021-03-30
Pagalba mokiniui
Pagalba mokiniui
Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas
bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, siekti užtikrinti mokyklos lankymą, jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
Veiklos kryptys:
Inga ButkevičienėSocialinė pedagogė
Atsakinga už priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-4 kl. ir nemokamo maitinimo organizavimą, apskaitą.
Darbo kabinetas Nr.: 219
Darbo laikas: I – IV 7:50-15:40, V 7:50-15:00
Pietų pertrauka: 11:50-12:20
Kristina DubinskėSocialinė pedagogė
Atsakinga už 5-8 kl. ir pavėžėjimo į progimnaziją organizavimą.
Darbo kabinetas Nr.: 220
Darbo laikas: I – IV 7:50-15:40, V 7:50-15:00
Pietų pertrauka: 11:50-12:20
Indrė Kazlauskaitė-NefėPsichologas
Atsakingas už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 310
Darbo laikas: I – V 7:50-16:20
Pietų pertrauka: 12:00-12:30

Psichologas

Psichologo veiklos tikslas
teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei.
Veiklos kryptys:
Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai:

Logopedas

Logopedo veiklos tikslas
padėti vaikams įveikti šnekamosios ir rašomosios kalbos sunkumus.
Veiklos kryptys:
Rita MiliukevičienėLogopedė
Atsakinga už logopedo pagalbos teikimą.
Darbo kabinetas Nr.:208
Darbo laikas:
II 12:00-17:00;
IV 12:00-15:30;
V 12:00-15:00
Rūta MirauskienėSpecialioji pedagogė-logopedė
Atsakinga už švietimo ir specialiosios pagalbos teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 112
Darbo laikas:
I 7:50-15:15;
II, IV 7:50-17:05;
III, V 7:50-15:00

Specialusis pedagogas-logopedas

Specialiojo pedagogo-logopedo veiklos tikslas
didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.
Veiklos kryptys:

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas
padėti savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
Veiklos kryptys:
Gita AleksandravičiūtėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 8:00-16:00
Vilma PauliukaitienėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 8:00-16:00

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2022-06-08

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos