Į viršų

Pagalba bendruomenei

Pagalba vienam žmogui gal ir nepakeis viso pasaulio,
tačiau pakeis to žmogaus pasaulį.

Pagalba mokiniui
Pagalba mokiniui
Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas
bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, siekti užtikrinti mokyklos lankymą, jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
Veiklos kryptys:

Atnaujinta 2019-09-02

Inga ButkevičienėSocialinė pedagogė
Atsakinga už priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-4 kl. ir nemokamo maitinimo organizavimą, apskaitą.
Darbo kabinetas Nr.: 219
Darbo laikas: I – IV 7:50-15:40, V 7:50-15:00
Pietų pertrauka: 11:50-12:20
Kristina DubinskėSocialinė pedagogė
Atsakinga už 5-8 kl. ir pavėžėjimo į progimnaziją organizavimą.
Darbo kabinetas Nr.: 220
Darbo laikas: I – IV 7:50-15:40, V 7:50-15:00
Pietų pertrauka: 11:50-12:20
Indrė Kazlauskaitė-NefėPsichologas
Atsakingas už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 310
Darbo laikas: I – V 7:50-16:20
Pietų pertrauka: 12:00-12:30

Psichologas

Psichologo veiklos tikslas
teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei.
Veiklos kryptys:
Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai:

Atnaujinta 2019-09-02

Logopedas

Logopedo veiklos tikslas
padėti vaikams įveikti šnekamosios ir rašomosios kalbos sunkumus.
Veiklos kryptys:

Atnaujinta 2019-09-02

Rita MiliukevičienėLogopedė
Atsakinga už logopedo pagalbos teikimą.
Darbo kabinetas Nr.:208
Darbo laikas:
II 12:00-17:00;
IV 12:00-15:30;
V 12:00-15:00
Rūta MirauskienėSpecialioji pedagogė-logopedė
Atsakinga už švietimo ir specialiosios pagalbos teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 112
Darbo laikas:
I 7:50-15:15;
II, IV 7:50-17:05;
III, V 7:50-15:00

Specialusis pedagogas-logopedas

Specialiojo pedagogo-logopedo veiklos tikslas
didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.
Veiklos kryptys:

Atnaujinta 2019-09-02

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas
padėti savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
Veiklos kryptys:

Atnaujinta 2019-09-02

Aušra PuskunigienėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 8:00-16:00
Aldona PūrienėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 8:00-16:00

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2021-01-14

KTIP © 2019     Visos teisės saugomos