Į viršų

Pagalba bendruomenei

Pagalba vienam žmogui gal ir nepakeis viso pasaulio,
tačiau pakeis to žmogaus pasaulį.

Naujinta:
2023-02-02
Pagalba mokiniui
Pagalba mokiniui
Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas
bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, siekti užtikrinti mokyklos lankymą, jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
Veiklos kryptys:
Inga ButkevičienėSocialinė pedagogė
Atsakinga už priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-4 kl. ir nemokamo maitinimo organizavimą, apskaitą.
Darbo kabinetas Nr.: 219
Darbo laikas: I – IV 7:48-15:30, V 12:00-12:30
Pietų pertrauka 12:00-12:30
Kristina DubinskėSocialinė pedagogė metodininkė
Atsakinga už 5-8 kl. ir pavėžėjimo į progimnaziją organizavimą.
Darbo kabinetas Nr.: 220
Darbo laikas: I - 7:48-16:30, II - 7:48-14:00, III - 7:48-16:00, IV-V - 7:48-15:30
Pietų pertrauka 12:00-12:30
Gabrielė ChmieliauskaitėPsichologė
Atsakinga už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams (PU, 1-4 kl.) teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 210
Darbo laikas: I -III, V 7:30-15:00, IV 8:00-16:30
Pietų pertrauka: 11:40-12:10
Birutė BalsevičienėPsichologė
Atsakinga už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams (5-8 kl.) teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 310
Darbo laikas: I – IV 7:30-15:00, V 8:00-16:30
Pietų pertrauka: 11:40-12:10

Psichologas

Psichologo veiklos tikslas
teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei.
Veiklos kryptys:
Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai:

Logopedas

Logopedo veiklos tikslas
padėti vaikams įveikti šnekamosios ir rašomosios kalbos sunkumus.
Veiklos kryptys:
Sandra MontvilėLogopedė metodininkė
Darbo kabinetas Nr.:208
Darbo laikas:
I-IV 08:00-16:00
Pietų pertrauka: 11:30-12:30
Rūta MirauskienėLogopedė ekspertė
Darbo kabinetas Nr.:112
Darbo laikas:
II. III 12:50-16:35
Rūta MirauskienėSpecialioji pedagogė ekspertė
Atsakinga už švietimo ir specialiosios pagalbos teikimą.
Darbo kabinetas Nr.: 112
Darbo laikas:
I 7:50-14:50;
II, III 7:50-12:50 ir 16:35-20:05;
V 7:50-11:50

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo-logopedo veiklos tikslas
didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.
Veiklos kryptys:

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas
padėti savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
Veiklos kryptys:
Gita AleksandravičiūtėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 08:00-16:30
Pietų pertrauka: 11:30-12:00
Vilma PauliukaitienėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 7:30-12:00 ir 19:00-20:30
Sandra StundienėMokytojo padėjėja
Darbo laikas:
I 08:55-09:50 ir 10:35-11:40
II-III 09:50-11:50
IV 08:00-10:00
V 08:50-10:50
Aurelija PinkevičienėMokytojo padėjėja
Darbo laikas: I–V 8:00-16:30
Pietų pertrauka: 11:30-12:00

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos