To Top

Vizija, misija, vertybės, filosofija

Kai susiduria srovė ir uola, visada nugali srovė – ne jėga, o atkaklumu.

  • Apie..
  • Vizija, misija ir vertybės

Vizija

Vizija

Aukštos bendravimo kultūros, užtikrinanti pasiekimų pažangą ir visavertį mokinių  ugdymą(-si).

Misija

Užtikrinti į individualius mokinio poreikius orientuotą priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimą, sukuriant mokiniams saugią ir sveiką aplinką, laiduojančią jų  pasiekimų pažangą ir sąlygas asmenybės augimui.

Misija

Vertybės

Vertybės

Tolerancija, atsakomybė, pilietiškumas, bendruomeniškumas.

Filosofija

Auginame laisvą, tolerantišką, pilietišką, dorą ir už savo veiklos rezultatus atsakingą žmogų.

Filosofija

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos