To Top

Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra

Kauno Tado Ivanausko progimnazija dalyvauja projekte ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001

Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra. Juo siekiama kurti ir plėtoti sistemingą mokinių gebėjimų atskleidimo ir vystymo procesą. Sukurta sistema padės pastebėti kiekvieno vaiko unikalius gebėjimus bei sudaryti galimybę mokytojams patenkinti vaikų ugdymo(-si) poreikius taip didinant jų pažangą. Vienoje iš projekto veiklų numatyta gerinti mokinių ugdymosi galimybę gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą atnaujintų modulių, t.y. susistemintų užduočių grupių, pagalba. Specialieji moduliai praturtins ir pagilins bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Šiuo metu progimnazijoje vyksta lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų moduliai gabiems 3-8 klasių mokiniams.

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos