Į viršų

Integralaus gamtos mokslų programos 5-8 klasėms išbandymas

Nuo 2018-2019 m. m. Tado Ivanausko progimnazija dalyvauja „Integralaus gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms programos išbandyme“

(projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Vienas iš pagrindinių progimnazijos tikslų – pagerinti mokytojų ugdymo turinio integravimo, bendravimo ir bendradarbiavimokompetencijas. Progimnazijos ugdymo turinys kryptingai formuojamas ir keičiamas atsižvelgiant į šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą,mokinių sociokultūrinę patirtį, jų mokymosi stilių, mokytojų kompetencijas, progimnazijos vidines mokymosi aplinkas ir mokymosi erdves už jos ribų bei naudojant skaitmenines technologijas ir virtualaus mokymosi galimybes.

Dalyvavimas šiame projekte sudaro galimybę progimnazijai tobulėti gamtamokslinio ugdymo srityje. Pagrindinė GMIK didaktikos nuostata – kurti gamtamokslinį pasaulėvaizdį, vadovaujantis mokymosi tyrinėjant prieiga. Dėl to projekte dalyvaujanti klasė mokosi ne iš vadovėlių, o iš įvairių informacijos šaltinių, daug dėmesio skiria tiriamajai veiklai. Ji orientuota į tikrovės reiškinių pažinimą, skirta motyvuoti mokinius stebėti, analizuoti ir modeliuoti gamtos reiškinius, skatinti gamtos mokslais grindžiamą techninę kūrybą ir visuomenei reikšmingos veiklos projektus.

2018-2019 m. m. programą išbandė 5b klasės mokiniai. 2019-2020 m. m. programos išbandymą tęsia 6b, o išbandymą pradeda 5b klasės mokiniai.

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos