Į viršų

Darbo užmokestis

Atnaujinta
2019-09-01

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2020 m. 2 ketvirtis 2019 m.
1 Administratorius 0,25 * *
2 Archyvaras 0,25 * *
3 Bibliotekininkas 1,00 * *
4 Budėtojas 2,00 607,00 678,89
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3,00 2239,22 2306,84
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 * *
7 Direktorius 1,00 * *
8 Informacinių technologijų sistemų administratorius 2,00 1131,68 1058,69
9 Kiemsargis 1,00 * *
10 Logopedas 0,75 1263,68 1253,45
11 Mokytojas 74,53 1344,50 1307,82
12 mokytojas (kv.) 0,95 1290,92 1268,91
13 Mokytojo padėjėjas 2,00 758,56 766,76
14 priešmokyklinio ugdymo mokytojas (kv.) 0,61 * *
15 Psichologas  2,00 1239,04 1243,69
16 Raštvedys 2,25 1520,44 1657,64
17 Socialinis pedagogas 2,00 1131,68 1090,67
18 Specialusis pedagogas 1,50 * *
19 Ūkvedys 1,00 * *
20 Valytojas 8,50 614,84 546,78
Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. 4 ketvirtis 2018 m.
1 Administratorius 0,25 Neskelbiama Neskelbiama
2 Archyvaras 0,25 Neskelbiama Neskelbiama
3 Bibliotekininkas 1,00 Neskelbiama Neskelbiama
4 Budėtojas 2,00 737,27 405,18
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3,00 2591,77 1408,21
6 Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams
1,00 Neskelbiama Neskelbiama
7 Direktorius 1,00 Neskelbiama Neskelbiama
8 IT administratorius 3,00 771,95 453,44
9 Kiemsargis 1,00 Neskelbiama Neskelbiama
10 Logopedas 0,75 Neskelbiama Neskelbiama
11 Mokytojas 2,31 1260,73 331,98
12 Mokytojas (kv.) 8,72 1048,25 637,19
13 Vyresnysis mokytojas 32,47 1534,94 895,34
14 Mokytojas ekspertas 2,66 1754,38 1164,03
15 Mokytojas metodininkas 28,62 1831,67 963,11
16 Mokytojo padėjėjas 2,00 805,61 237,95
17 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas (kv.) 0,61 Neskelbiama Neskelbiama
18 Psichologas  1,00 Neskelbiama Neskelbiama
19 Raštvedys 2,25 1721,84 475,90
20 Socialinis pedagogas 2,00 1193,90 697,00
21 Specialioji pedagogė 1,50 Neskelbiama Neskelbiama
22 Ūkvedys 1,00 Neskelbiama Neskelbiama
23 Valytojas 8,50 750,65 355,70

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2020-09-10

KTIP © 2019     Visos teisės saugomos